Courthouse Square

Owenton, Kentucky 40359

Owenton, Kentucky 40359