Daviess County Courthouse

212 Ann Street, Owensboro, Kentucky

212 Ann Street, Owensboro, Kentucky